Aktuální cena CNG: 31.5,- / Kg

Aktuální cena LPG: 16.9,- / litr


Vše o CNG


Zemní plyn

Z chemického hlediska je zemní plyn směs plynných uhlovodíků s proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu CH4. Zemní plyn je hořlavý, výbušný plyn, bez barvy a bez zápachu (pro účely signalizace úniku plynu se odorizuje). Zemní plyn je nejedovatý, má zanedbatelné toxické vlastnosti. Oproti kapalným palivům je lehčí než vzduch. Zápalná teplota zemního plynu 600 °C je oproti benzínu dvojnásobná. Zemní plyn není toxický a korozivní, nemůže kontaminovat půdu a podzemní vody.

CNG vozidla

Vozidla na zemni plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín nebo naftu. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu. Silnostěnné tlakové nádoby na CNG, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby procházejí řadou zkoušek, mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrží kapalných paliv. Testuje se především odolnost proti nárazu, požáru, zvýšeni tlaku. Ve vozidle jsou tlakové nádoby navíc vybaveny řadou pojistek. Ani v praktickém provozu, při havárii CNG vozidel, kdy byl automobil totálně zničen nebo po požáru garáže CNG autobusů, nedošlo k významnějšímu poškozeni plynových nádob.

Garážování CNG vozidel

Vjezd vozidel na CNG do garáží a servisních míst je bohužel, na rozdíl od zahraničí, omezen. Platná legislativa určuje, že CNG vozidla mohou parkovat ve všech případech v nadzemních garážích nebo v soukromých garážích (omezení vjezdu veřejnosti). V podzemních garážích, určených pro veřejné užívání, mohou CNG vozidla parkovat, pokud počet míst k stání nepřekročí 3. Vždy musí být garáže vybaveny detektory, signalizujícími výskyt zemního plynu nad stanovenou mez.a účinným větráním a označeny povolením vjezdu CNG vozidel.

Pozor na záměnu CNG a LPG

Několik tragických havárií zapříčinilo naplnění CNG do vozidla s pohonem na LPG. Vzhledem k několikanásobně vyššímu tlaku CNG došlo k roztržení nádrže LPG a následnému výbuchu. Jedná se o rozdílné plyny a technologie ve vozidlech! CNG (stlačený zemní plyn) je lehčí než vzduch, LPG (kapalný propan butan) je těžší než vzduch.

Provozní doba:

CNG - 

NONSTOP
(7:00-19:00 s obsluhou)LPG - 

Po-Ne od 7:00-19:00Možnost plateb:

  • hotově
  • kreditní karty
  • CNG karty

AUTOUH.CZ

Adresa:
Za Olšávkou 380,
Uherské Hradiště,
686 01

Telefon:
777 471 527

E-mail:
fakturace@cnguh.cz