Aktuální cena CNG: 31.5,- / Kg

Aktuální cena LPG: 16.9,- / litr


Ekologie CNG


Ekologické výhodu zemního plynu v dopravě jsou jednoznačné, vyplývají z jeho složení, především poměru atomů uhlíku a vodíku v molekule. Zemní plyn je tvořen z cca 98 % metanem CH4 s příznivým poměrem uhlík/vodík =1/4.
Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzínem či naftou. Oproti benzínu zemní plyn nabízí potenciál 20–25 % snížení emisí CO2.

Zkušenosti z praktického použití vozidel s pohonem na zemní plyn ukázaly, že provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje především následujícími výhodami.

 • Výrazné snížení emisí pevných částic (PM – Particulate Matters), které jsou u naftových motorů považovány z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků za nejzávažnější
 • Kouřivost vznětových motorů je u plynových pohonů prakticky eliminována
 • Snížení dalších dnes sledovaných složek emisí – oxidů dusíku NOx a emisí oxidu uhelnatého CO
 • Snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10 -15 %
 • Výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU), aldehydů
 • Snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí, který způsobuje tzv. „letní smog“
 • Spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý (SO2)
 • Do zemního plynu se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady
 • Plynové motory mají tišší chod, úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je díky „měkčímu“ spalování nižší o 50 % vně vozidel, o 60 - 70 % uvnitř vozidel
 • Při tankování nevznikají žádné ztráty paliva (odpařování nafty)
 • Nemožnost kontaminace půdy v důsledku úniku nafty na silnici, v garáži

Provozní doba:

CNG - 

NONSTOP
(7:00-19:00 s obsluhou)LPG - 

Po-Ne od 7:00-19:00Možnost plateb:

 • hotově
 • kreditní karty
 • CNG karty

AUTOUH.CZ

Adresa:
Za Olšávkou 380,
Uherské Hradiště,
686 01

Telefon:
777 471 527

E-mail:
fakturace@cnguh.cz