Aktuální cena CNG: 31.5,- / Kg

Aktuální cena LPG: 16.9,- / litr


Ekologie LPG


Obsah škodlivých látek ve výfukových plynech LPG je výrazně nižší než u provozu na benzín nebo naftu.

Srovnáme-li emise vozidel poháněných benzínem, naftou a LPG, zjistíme, že výsledkem jsou vysoké přednosti motorů právě pro LPG. Neprodukují totiž na rozdíl od benzínových a dieslových motorů tuhé emise (saze, kouř, prach a oxidy síry) ani olovnaté sloučeniny. Obsahují méně oxidu uhelnatého CO, méně karcinogenních a jedovatých aromatických uhlovodíků, např. benzénu, benzpyrénu apod.,
pocházející z oblasti spalovací komory, kam se jen obtížně dostává plamen a zůstávají tak nespálené části paliva; nebo které případně vznikají při nedokonalém spalování a tepelném rozkladu benzínů. Na nižší úrovni jsou rovněž emise oxidů dusíku NO.

Oproti benzínovému pohonu ušetří provoz s LPG na každém kilometru 29g CO2. Zatímco průměrná hodnota CO2 u ojetého vozu (cca 5 let) s benzínovým pohonem je 250g CO2 / km, u přestavěného (cca 5letého) vozu s LPG klesá tato hodnota na 221g CO2 / km.

Roční úspora CO2 provozem LPG vozidel byla 77 140 tun! 240 milionů prodaných litrů LPG s průměrnou spotřebou 9 l / 100 km = 2,66 miliardy km za rok. Úspora CO2 při provozu na LPG tj. 29g x 2,66 miliardy km na LPG = 77 140 tun úspory CO2 za rok.

Bylo prokázáno, že zvýšení podílu LPG na 10 % trhu motorových paliv by znamenalo úsporu o 350 milionů tun CO2 ročně. Byla by to úspora 20 mld. euro na nákladech, a ještě navíc by bylo dosaženo zvýšení evropské nezávislosti na dodávkách energie.

Provozní doba:

CNG - 

NONSTOP
(7:00-19:00 s obsluhou)LPG - 

Po-Ne od 7:00-19:00Možnost plateb:

  • hotově
  • kreditní karty
  • CNG karty

AUTOUH.CZ

Adresa:
Za Olšávkou 380,
Uherské Hradiště,
686 01

Telefon:
777 471 527

E-mail:
fakturace@cnguh.cz